صفحه اصلی

باکس فلزی

باکس فلزی درباره باکس فلزی باید گفت که در حقیقت این مقوله صنعتی از تعدادی از قطعات فلزی در سایزها و ابعاد مختلف ، بنا به سفارش داده شده طراحی وساخته می شود. از لحاظ اهمیت ، پالت های فلزی  می توانند در طیف وسیعی از بخش ها از جمله کشاورزی، خودرو، توزیع، تدارکات، تولید […]